Podpora vzdělávání a výzkumu

Společnost Mercanta CE a.s. se od prvopočátků své existence angažuje na poli podpory vzdělávání a výzkumu. Obě dvě tyto části jsou si velice blízké avšak do značné míry i odlišné. Rádi bychom Vám níže představili, na jakých formách spolupráce nyní kooperujeme s příslušnými institucemi a ústavy a dále Vás blíže seznámili s podrobnostmi v případě bližšího zájmu o navázání kontaktů s námi.

Vzdělávání

Lidská společnost je od prvopočátku bytí vysoce konstruktivní a inovativní ve většině nám dosud známých, neznámých i zaniklých odvětvích ať u v oblasti služeb, zemědělské činnosti a především v průmyslu.

Vzdělávání a studium, na průmyslových školách, jako takové se dle našeho názoru může dělit do dvou následujících oblastí, které spolu úzce souvisí a zároveň se dají profilovat a následovně vysvětlit:

TEORIE teoretická příprava je nezbytnou a stěžejní součástí studia. Studenti musí zjišťovat a bádat v jevech a okolním dění od obecného ke konkrétnímu a učit se souvislostem, které nás a jednotlivé disciplíny obklopují. Je zde velice podstatná četba a poznávání učeného, neustálé sledování dění a následná memorace a práce se získanými informacemi.

PRAXE po nastudování pojmů, naučení se teoretických správností, různých posloupných průběhů veličin a jiného je třeba si nastudované informace ověřit v praktickém životě. Dané činnosti reprezentující nastudované správnosti vyzkoušet a vědomosti si hezky utřídit a seřadit.

Naše společnost nabízí formou studijních materiálů, teoretických kurzů a praktických stáží možnost vzdělávat se v oboru, který je pružný, nestárnoucí a vysoce perspektivní plasty. Pokud máte jako škola nebo školící středisko zájem o navázání bližší spolupráce, nestyďte se a informujte nás prostřednictvím emailu, telefonu, případně nás poctěte svou osobní návštěvou.

Výzkum

Tato vysoce postavená disciplína, výzkum, je klenotem každé vyspělé země a neměla by být žádným podnikem opomíjená. Dobrým zvykem na západě je, že úspěšné firmy a podnikatelé odvádí určité procento ze svého zisku konkrétně na výzkumnou činnost (mimo jiné také angažmá v charitativní oblasti). Snažíme se výzkumná zařízení a laboratoře vybavit za velice výhodnou cenu, tak abychom jejich rozpočet nezatěžovali vysokými náklady na přístroje a zařízení, které by byly pro tato státem podfinancovaná zařízení, neúnosná.

Rádi bychom se pochlubili spoluprací s Výzkumným ústavem AV ČR, který se řadí mezi naše partnery a spokojené odběratele.

Pokud tedy jste výzkumným zařízením které by mělo zájem o využívání přístrojů například v oblasti Technologie horkého vzduchu neváhejte, a kontaktujte nás.


Tento web používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštevnosti soubory cookie.
Používaním tohoto webu s tím souhlasíte. Informace o tom, co jsou to soubory cookie, naleznete na tomto odkazu.